Posts

Maksud Nama Muhammad Thabit

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Thabit adalah Kukuh, Yang tabah


Maksud Nama Muhammad Nusari

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Nusari adalah Pertolongan


Maksud Nama Muhammad Kaisar

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Kaisar adalah Pemimpin


Maksud Nama Muhammad Farhat

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Farhat adalah Kegembiraan


Maksud Nama Muhammad Alzam

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Alzam adalah Yang tekun


Maksud Nama Muhammad Khodhi '

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Khodhi ' adalah Orang yang rendah hati


Maksud Nama Muhammad Tazim

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Tazim adalah Hormat


Maksud Nama Muhammad Nuruddin

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Nuruddin adalah Cahaya agama


Maksud Nama Muhammad Kahil

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Kahil adalah Teman


Maksud Nama Muhammad Farhan

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Farhan adalah Bergembira


Maksud Nama Muhammad Alwan

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Alwan adalah Warna-warni


Maksud Nama Muhammad Khobir

Maksud Nama Muhammad Tayyib

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Tayyib adalah Baik, halus


Maksud Nama Muhammad Nurhan

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Nurhan adalah Cahaya raja


Maksud Nama Muhammad Kafila

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Kafila adalah Saksi


Maksud Nama Muhammad Fareeq

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Fareeq adalah Leftanan Jeneral


Maksud Nama Muhammad Althaf

Maksud Nama Muhammad Khayru

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Khayru adalah Lebih baik


Maksud Nama Muhammad Taymullah

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Taymullah adalah Hamba Allah


Maksud Nama Muhammad Nuqman

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Nuqman adalah Kebaikan, kenikmatan


Maksud Nama Muhammad Kafil

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Kafil adalah Penjamin


Maksud Nama Muhammad Fareed

Maksud Nama Muhammad Altamis

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Altamis adalah Panglima, ketua


Maksud Nama Muhammad Khattab, Khatthab, Khatib, Khathib

Maksud Nama Muhammad Tawadu

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Tawadu adalah Merendah hati


Maksud Nama Muhammad Numan

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Numan adalah Darah


Maksud Nama Muhammad Kadin

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Kadin adalah Teman, rakan, kawan


Maksud Nama Muhammad Faqih

Maksud Nama Muhammad Allamah

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Allamah adalah Yang berilmu luas


Maksud Nama Muhammad Khalis, Khalish

Maksud Nama Muhammad Tauqan

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Tauqan adalah Kemampuan hati


Maksud Nama Muhammad Numair

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Numair adalah Harimau


Maksud Nama Muhammad Kadhim

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Kadhim adalah Menahan Diri


Maksud Nama Muhammad Fannani

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Fannani adalah Seniman


Maksud Nama Muhammad Allam

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Allam adalah Sangat mengetahui


Maksud Nama Muhammad Khalid (Abd)

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Khalid (Abd) adalah Yang kekal


Maksud Nama Muhammad Tauhid

Maksud Nama Muhammad Nuh

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Nuh adalah Nama nabi


Maksud Nama Muhammad Kadeen

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Kadeen adalah Teman, rakan, kawan


Maksud Nama Muhammad Fannan

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Fannan adalah Seniman


Maksud Nama Muhammad Aliyan

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Aliyan adalah Yang tinggi


Maksud Nama Muhammad Khairun Nas

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Khairun Nas adalah Sebaik-baik manusia


Maksud Nama Muhammad Taufiqillah

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Taufiqillah adalah Petunjuk Allah


Maksud Nama Muhammad Nufail

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Nufail adalah Pemberian, hadiah


Maksud Nama Muhammad Kadar

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Kadar adalah Berkekuatan penuh


Maksud Nama Muhammad Falih

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Falih adalah Yang berjaya


Maksud Nama Muhammad Aliuddin

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Aliuddin adalah Ketinggian agama


Maksud Nama Muhammad Khairul Zaman

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Khairul Zaman adalah Sebaik-baik masa


Maksud Nama Muhammad Taufiq

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Taufiq adalah Pertolongan, petunjuk


Maksud Nama Muhammad Nubaid

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Nubaid adalah Memberi bahagia


Maksud Nama Muhammad Kabir

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Kabir adalah Agung, besar


Maksud Nama Muhammad Falak

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Falak adalah Bintang


Maksud Nama Muhammad Alim

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Alim adalah Yang mengetahui


Maksud Nama Muhammad Khairul Umam

Maksud Nama Muhammad Tasnif

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Tasnif adalah Mengarang


Maksud Nama Muhammad Nuaim

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Nuaim adalah Nikmat


Maksud Nama Muhammad Kaab

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Kaab adalah Kemuliaan, terhormat


Maksud Nama Muhammad Fakih

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Fakih adalah Menyenangkan, sedap


Maksud Nama Muhammad Alif

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Alif adalah Kawan rapat


Maksud Nama Muhammad Khairul Jamal

Maksud Nama Muhammad Tariq

Maksud Nama Muhammad Noori

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Noori adalah Bercahaya


Maksud Nama Muhammad Juwaidi

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Juwaidi adalah Keelokanku


Maksud Nama Muhammad Fakhrullah

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Fakhrullah adalah Kemegahan Allah


Maksud Nama Muhammad Ali

Maksud Nama Muhammad Khairul Ikhwan

Maksud Nama Muhammad Tarif

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Tarif adalah Istimewa


Maksud Nama Muhammad Nooh

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Nooh adalah Nama Nabi


Maksud Nama Muhammad Jundi

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Jundi adalah Parajurit


Maksud Nama Muhammad Fakhruddin

Maksud Nama Muhammad Alham

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Alham adalah Beroleh ilham


Maksud Nama Muhammad Khairul Harisin

Maksud Nama Muhammad Taqris

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Taqris adalah Berperisa


Maksud Nama Muhammad Nizar

Maksud Nama Muhammad Junayd

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Junayd adalah Tentara


Maksud Nama Muhammad Fakhri

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Fakhri adalah Kemegahanku, kebanggaan


Maksud Nama Muhammad Aldari

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Aldari adalah Mulia, lemah-lembut


Maksud Nama Muhammad Khairul Hadi

Maksud Nama Muhammad Taqiuddin

Maksud Nama Muhammad Nizam

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Nizam adalah Peraturan


Maksud Nama Muhammad Junaidun

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Junaidun adalah Tentera


Maksud Nama Muhammad Fakhr Al Din

Maksud Nama Muhammad Alauddin

Maksud Nama Muhammad Khairul Anwar

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Khairul Anwar adalah Cahaya yang baik


Maksud Nama Muhammad Taqi

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Taqi adalah Bertakwa


Maksud Nama Muhammad Niyaz

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Niyaz adalah Doa, harapan


Maksud Nama Muhammad Junaidi

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Junaidi adalah Tentaraku


Maksud Nama Muhammad Fakhiri

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Fakhiri adalah Kemegahanku, kebanggaan


Maksud Nama Muhammad Alamgir

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Alamgir adalah Penakluk dunia


Maksud Nama Muhammad Khairul Anam

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Khairul Anam adalah Sebaik-baik manusia


Maksud Nama Muhammad Tamrin

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Tamrin adalah Latihan, pembiasaan


Maksud Nama Muhammad Nikmat

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Nikmat adalah Rahmat


Maksud Nama Muhammad Jumani

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Jumani adalah Mutiaraku


Maksud Nama Muhammad Fakhir

Maksud Nama Muhammad Alamar

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Alamar adalah Berlapis emas


Maksud Nama Muhammad Khairul Amirin

Maksud Nama Muhammad Tamim

Maksud Nama Muhammad Nihal

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Nihal adalah Minum dari sumber air


Maksud Nama Muhammad Juman

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Juman adalah Mutiara


Maksud Nama Muhammad Fakeeh

Maksud nama Muhammad adalah Yang terpuji, di rahmati


Maksud nama Fakeeh adalah Menyenangkan, sedap