Posts

Showing posts with the label Inas

Maksud Nama Inas

Maksud Nama Inas

Maksud nama Inas adalah Kelembutan

Maksud Nama Inas

Maksud nama Inas adalah Kebaikan, keramah-tamahan